Η Εταιρία

Η επιχείρηση μας δραστηριοποιείται στο χώρο εμπορίας – κατασκευής INOX. Κύριος τομέας είναι η εμπορία και κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων και υλικών, όπως εγκαταστάσεις αποσκληρηντών και απιονισμένου νερού λεβήτων, εμπορία ανοξείδωτων σωλήνων, βανών, εξαρτημάτων 304L και 306L για βιομηχανίες τροφίμων – ποτών – γάλακτος, τυροκομικών, μπύρας, αναψυκτικών, κρασιών.

Επίσης εμπορία σωλήνων και βανών, εξαρτημάτων από PVC. Τα τελευταία χρόνια εκτελούμε κατασκευές και εγκαταστάσεις αρχιτεκτονικών εφαρμογών (σκάλες ΙΝΟΧ, κάγκελα ΙΝΟΧ) και δίαφορες ανοξείδωτες κατασκευές.

Η νέα αυτή επιχείρηση είναι συνέχεια παλαιάς λόγω συνταξιοδότησης του Κώστα Τζόουνς.

 • Υδραυλικός Εξοπλισμός
 • Ανοξείδωτα
 • Είδη Χημικών Εργαστηρίων
 • Αντιδραστήρια
 • Κατεργασία Νερου
 • Αντίστροφη όσμωση
 • Aνοξείδωτα Βιομηχανιών Τροφίμων – Ποτών 304L, 316L
 • Pvc Βάνες, Εξαρτήματα
 • Aνοξείδωτα Aρχιτεκτονικών Εφαρμογών
 • Aνοξείδωτα Xημικής Βιομηχανίας
 • Εγκαταστάσεις Αποσκληρυντών Ύδατος
 • Απιονισμού Ύδατος – Αποβλήτων
 • Έπιπλα Ιnox